Focus op je natuurlijke gave

Het beste in iedere leerkracht maakt het verschil

Leerkracht in Contact helpt leerkrachten te herontdekken wat hun persoonlijke kwaliteiten zijn zoals: creativiteit, helderheid, kracht, empathie, enthousiasme, rust, passie en humor. Het contact en de communicatie met leerlingen en collega’s komt dan vanuit een natuurlijk gemak en nieuwsgierigheid. Leren wordt vanzelfsprekend en komt van binnenuit.

Werken vanuit je persoonlijke kwaliteiten maakt dat de werkdruk omlaag gaat: het geeft energie en voldoening in je werk. Het is een potentieel dat jou effectief maakt in de communicatie en afstemming met leerlingen en collega’s. Je kunt krachtig omgaan met stress-verschijnselen en gedragsproblemen. Je leert jezelf als leerkracht opnieuw te waarderen in wie je bent als mens en waar je voor staat.  Voor de school betekent dit dat je duurzaam inzetbaar blijft. De kwaliteit die er is blijft behouden: nu en in de toekomst. Dat is wat Passend onderwijs nodig heeft. Dat is wat de leerlingen nodig hebben.

Leerkracht in Contact verzorgt coaching voor leerkrachten, docenten en schoolleiders die gericht is op het integreren van deze kwaliteiten, zonder trucs. We doen een direct beroep op drie elementen die van nature beschikbaar zijn om je doelen te bereiken:

Drive

Je ‘drive’ als leerkracht: de wil om het beste uit jezelf te halen en je potentieel te zien als vertrekpunt voor je werk in het onderwijs.

Z

Persoonlijke kwaliteiten

Van nature, altijd aanwezige, persoonlijke kwaliteiten leren herkennen en inzetten in contact met leerlingen, collega’s en ouders.

Direct persoonlijk contact

Dat staat centraal, hierin komen kwaliteiten tot ontplooiing. Elke situatie onthult waar je kracht ligt.

Opbrengst

De coaching is gericht op het integreren van deze persoonlijke kwaliteiten in de dagelijkse lespraktijk, in het contact met leerlingen, collega’s en ouders. Jouw potentieel aan kwaliteiten integreren in het onderwijs zorgt ervoor dat:

  • je meer rust en zelfvertrouwen ervaart in je werk als leerkracht.
  • de werkdruk, ondanks de vele taken die er liggen, verlaagd wordt.
  • de eigen motivatie én die van de kinderen verhoogd wordt.
  • kinderen gezien worden in hun specifieke leerbehoefte en leergierigheid. Kinderen vragen hierom en zo vindt een optimale afstemming plaats.
  • passie en talenten van zowel leerkrachten als kinderen effectief benut worden.
  • gedragsproblemen gezien worden als kans om de eigen kracht en kwaliteiten, waar het gedrag een appél op doet, te ontwikkelen.
  • er een cultuur in de klas en school ontstaat met natuurlijke waarden als basis en dus beklijft.

Persoonlijke kwaliteiten zijn altijd in elke situatie, in elk type onderwijs, in elke cultuur toepasbaar, ongeacht de situatie en het leerniveau van de leerkracht en het kind. Daarom is deze werkwijze bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom Passend onderwijs, Duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van uitval (en burn-out). Lees hier de werkwijze

 

Neem hier contact met me op

Neem Contact Op